Privacy

Persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten. Daarnaast deel je mogelijk zelf persoonlijke gegevens met ons zoals voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, financiele gegevens en informatie over jouw persoonlijke proces en situatie.

Bewaren van gegegens

We bewaren gegevens voor zover mogelijk niet langer dan nodig is om de dienst te leveren. Notities en opnames van de sessies worden binnen twee weken verwijderd.

 

Contactinformatie zoals naam, emailadres en telefoonnummer wordt bewaard voor toekomstige communicatie met de client. Datzelfde geldt voor eventuele email en Whatsapp conversaties.

 

Financiële gegevens worden in de boekhouding bewaard voor zover verplicht voor de diverse instanties zoals de Belastingdienst. Deze gegevens zijn echter niet te herleiden naar informatie over het proces van de client welke op dat moment nog beschikbaar is.

Delen met derden

Wij zullen persoonsgegevens of andere herleidbare gegevens alleen verstrekken aan derden indien dit door de client gewenst is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken cookies of vergelijkbare technieken alleen voor de werking van de website en het registreren van bezoekersstatistieken.

Beveiliging gegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. We nemende passende maatregelen om te voorkomen dat derden toegang kunnen krijgen tot persoonlijke gegevens. Indien je toch redenen hebt om aan te nemen dat er sprake zou zijn van een probleem in de beveiliging verzoeken we je contact met ons op te nemen.